Виробнича Сфера

16.09.2015

виробнича Сфера

ВИРОБНИЧА СФЕРА — сукупність галузей народного господарства і видів діяльності, що створюють матеріальні блага у вигляді продуктів, енергії, у формі переміщення вантажів, зберігання продуктів, сортування, пакування та інших функцій, які є продовженням виробництва в сфері обігу.

У сфері виробничої створюється валовий суспільний продукт і національний дохід. Праця, витрачена на підприємствах виробничої сфери, овеществляется в матеріальних благах — засоби виробництва або предмети споживання. До сфери виробничої належать промисловість, сільське і лісове господарство, вантажний транспорт, зв’язок (обслуговування підприємств виробничої сфери), будівництво, водне господарство (в частині виробничої діяльності), геологія і розвідка надр (у частині глибокого розвідувального буріння на нафту і газ).

В торгівлі поряд з виробничими функціями (зберігання товарів, пакування, сортування тощо) виконуються і невиробничі, пов’язані з формою товарної продукції (обслуговування процесів купівлі-продажу працю касирів і т.п.). У зв’язку з тим, що в торгівлі, матеріально-технічному постачанні й збуті, заготівлях сільськогосподарських продуктів істотну частку становлять виробничі функції, ці галузі відносять до сфери виробничої. Всесоюзні і республіканські господарські органи, безпосередньо керуючі входять в їх склад виробничими підприємствами, що належать до сфери виробничої (за умови, що витрати на утримання цих органів входять у собівартість продукції керованих підприємств).

Порядок віднесення окремих галузей, підприємств і видів діяльності до сфери виробничої визначено общесоюзным класифікатором «Галузі народного господарства». У 1985 р. у загальній чисельності населення, зайнятого у народному господарстві, в галузях виробничої сфери було зайнято 73,1 % (приблизно 95 млн осіб).

З зростанням продуктивності суспільної праці, розвитком науки, освіти, охорони здоров’я, сфери обслуговування частка зайнятих у сфері виробничої поступово зменшується. Виробнича Сфера — вирішальна сфера людської діяльності; її розвиток визначає можливості зростання матеріального добробуту і зміцнення оборони країни.

Здійснюваний згідно з рішеннями XXVII з’їзду КПРС комплекс заходів по перебудові господарського механізму, інвестиційної політики, структурної політики, прискорення науково-технічного прогресу спрямований насамперед на всебічний розвиток і вдосконалення виробничої сфери, забезпечення її відповідності вищому світовому рівню (див. також невиробнича Сфера).

Джерело: Короткий економічний словник, М. 1987

Короткий опис статті: галузі господарства Фінансові та економічні терміни і поняття словника термін економічний

Джерело: виробнича Сфера

Також ви можете прочитати