Сільське господарство. Ділова Кубань

11.08.2015

Сільське господарство

Економіку народного господарства та зайнятість населення Краснодарського краю багато в чому визначає агропромисловий комплекс, представлений багатогалузевими сільськогосподарськими і переробними підприємствами з розвиненою інфраструктурою. Тут виробляється понад 80% продовольчих товарів, споживаних населенням.

Географічне положення і сприятливі природно-кліматичні умови, обумовлені межами поясів помірного і субтропічного клімату. визначили Краснодарському краю місце одного з провідних регіонів Росії по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції і постачання продовольства в промислові центри країни.

Кубань здавна відома як головна житниця Росії. Загальна земельна площа в Краснодарському краї — понад 7,5 млн. га, в тому числі 3,8 млн. га ріллі. Займаючи від загальних площ Російської Федерації 2,2% сільгоспугідь та 3% ріллі, Краснодарський край в 2002 році виробив у грошовому вираженні більше 6% валової продукції сільського господарства Росії, в натуральному вираженні майже 10% зерна, 75% рису, 27% цукрових буряків, 20% олійного насіння соняшнику, більше половини винограду, весь обсяг російського чаю, субтропічних і цитрусових культур.

Сільськогосподарське виробництво на Кубані характеризується багатоукладної економікою з різними формами власності і господарювання. Основними виробниками сільськогосподарської продукції в Краснодарському краї є 668 великих колективних господарств, на частку яких припадає 70% обсягу виробництва продукції. За даними за I півріччя 2003 року обсяг продукції сільського господарства всіх сільгоспвиробників (сільгоспорганізації, господарства населення, фермери) у діючих цінах, за розрахунками, склав 27 946 млн. руб. (90,9% до відповідного періоду попереднього року у порівнянній оцінці).

В регіоні створена і активно функціонує система наукового забезпечення агропромислового комплексу — науково-технічна рада АПК. Його робочим органом, рушійною і направляючої, є управління інноваційно-технологічної діяльності та науці агропромислового комплексу. Голова НТР АПК — 1-й заступник голови адміністрації Краснодарського краю, заслужений працівник сільського господарства РФ, к. е. н. професор Ст. Ст. Пушкін, 1-й заступник голови НТР АПК — заступник генерального директора департаменту сільського господарства і продовольства адміністрації Краснодарського краю, к. е. н. А. В. Трубилин, заступник — начальник управління інноваційно-технологічної діяльності та науці АПК, заслужений працівник сільського господарства Кубані, професор Н. А. Загорулько.

Наш край пишається досягненнями кубанської аграрної науки. У краї діють близько 30 російських і регіональних науково-дослідних і проектно-технологічних інститутів, вищих навчальних закладів, дослідно-селекційних станцій, які ведуть дослідження за пріоритетними напрямками розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості. В них працюють 15 академіків і членів-кореспондентів, майже 500 докторів наук, понад 3000 кандидатів наук. Селекціонери Кубані дають щорічно нові високоперспективні районовані сорти озимої пшениці, рису, сої та інших олійних, овочевих, плодових культур.

У науковому забезпеченні та практичної допомоги в отриманні найвищих врожаїв зернових колосових та зернобобових культур на протязі багатьох років беруть активну участь провідні вчені Кубані. Це:

 • ректор Кубанського державного аграрного університету, академік РАСГН, Герой Соціалістичної Праці І. Т. Трубилин;
 • завідувач кафедри рослинництва Кубанського державного аграрного університету, д. с. х. н., професор Н. Р. Малюга;
 • завідувач кафедри захисту рослин Кубанського державного аграрного університету, д. с. х. н. професор Е. А. Пикушова;
 • завідуюча кафедрою зрошуваного землеробства Кубанського державного аграрного університету, д. с. х. н. професор В. П. Василько;
 • заступник директора Краснодарського НДІ ім. П. П. Лук’яненко з наукової роботи д. с. х. н. професор П. П. Васюков;
 • завідуюча відділом селекції і насінництва пшениці і тритикале Краснодарського НДІ ім. П. П. Лук’яненко, д. с. х. н. професор Л. А. Беспалова.

Основою сільськогосподарської політики в краї є пріоритетний розвиток зернового виробництва. Зернове поле Кубані з кукурудзою і рисом займає понад 2 млн. га, або більше половини ріллі, включеної в сільськогосподарське виробництво. У 2002 році в Краснодарському краї валовий збір зерна склав 8,5 млн. т, що є найвищим результатом серед всіх регіонів Російської Федерації.

Краснодарський край є основним виробником рису в нашій країні. Більше 75% російського рису-сирцю проводиться на Кубані. Ця культура для 52 рисоводческих господарств є основою економіки. У поточному році валовий збір рису склав більше 400 тис. т.

Виноградарство в Краснодарському краї зосереджена у 48 спеціалізованих господарствах; виноградники займають 33 тис. га. Винограду в сприятливі за погодними умовами роки проводиться 160 тис. т. У 2002 році вироблено вина виноградного 4,8 млн. дал, шампанського та ігристого вина — 5 млн. пляшок коньяку близько 60 тис. декалітрів. Всього на Кубані випускається близько 500 найменувань виноробної продукції. Якість кубанських вин, шампанського і коньяків на міжнародних і міжрегіональних конкурсах оцінено призами Гран-прі, десятками золотих, срібних і бронзових медалей.

Виробництвом плодів і ягід займаються понад 400 колективних і фермерських господарств, з яких 40 є спеціалізованими тільки за цієї продукції. У 2002 році в краї зібрано плодів і ягід 172 тис. т.

Чай і цитрусові культури виробляються в 6 господарствах на Чорноморському узбережжі Кавказу в районі Сочі. Валовий збір чайного листа в минулому році склав 2 тис. т.

Стратегічним завданням у тваринництві є здійснення заходів щодо нарощування чисельності поголів’я худоби і птиці, підвищення її продуктивності, збільшення обсягів виробництва м’яса, молока та іншої продукції. Розширюються відгодівельні комплекси великої рогатої худоби. Цілеспрямовано розвивається виробництво свинини.

Виробництво м’яса (худоба та птиця на забій у живій вазі) в господарствах всіх сільгоспвиробників у січні червні 2003 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилося на 5,7%.

У великих і середніх сільгоспорганізаціях підвищилася продуктивність дійного стада (на 3,1% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року) — від однієї корови надоєно 1985 кілограмів молока. У середньому від однієї курки-несучки отримано 132 яйця (99,2% до аналогічної дати 2002 року). Середньодобовий приріст на відгодівлі та нагулі великої рогатої худоби склав 479 грамів (97,4% до 1 липня 2002 року), свиней — 265 грамів (88,6%).

Приріст обсягів виробництва одержано в основному за рахунок збільшення продуктивності худоби і птиці здійснюється на основі створення міцної кормової бази, вдосконалення технології годівлі та утримання тварин, поліпшення систем відтворення та селекційно-племінної роботи.

Потужна харчова індустрія Кубані — важлива складова агропромислового комплексу Краснодарського краю. Вона включає хлібобулочну, м’ясну, молочну, консервну, олійножирову, цукрову, кондитерську, виноробну, спиртову, чайну, тютюнову, борошномельно-круп’яну, пищеконцентратную, пивобезалкогольную, рибну і ряд інших галузей. У російських обсягах питома вага вироблених в краї масла рослинного, плодоовочевих консервів, цукру-піску складає близько 30%, соків концентрованих фруктових — 38%, м’ясних консервів дитячого харчування — 100%.

В даний час на Кубані функціонують понад 1000 підприємств переробки, з них кожне четверте — велике чи середнє за потужністю. На них виробляється понад 2 тисяч найменувань продовольчих товарів, з яких більше 700 відповідають Європейським стандартам. Висока якість продукції, виробленої на харчових підприємствах краю, підтверджено на багатьох престижних міжнародних виставках, у тому числі що проводяться в Російській Федерації.

В Краснодарському краї є всі передумови для більш активного залучення зарубіжних інвестицій. На Кубань надходить 11% прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку країни. Здійснюється інвестиційне співробітництво з 72 країнами світу; відкрито 37 філій іноземних юридичних фірм і компаній та зареєстровано понад 800 підприємств з іноземними інвестиціями.

Багато вітчизняні та зарубіжні інвестори, які змогли позитивно оцінити політику адміністрації краю, геополітичне становище та інші переваги Краснодарського краю, успішно працюють на Кубані і мають високі фінансові результати. У розвиток харчового комплексу Кубані великі кошти вкладені великими закордонними інвесторами, зокрема компаніями «Бондюель», «Філіп Морріс», «Пепсі-кола», «Вімм-Білль-Данн», «Нестле» і іншими.

Особливої уваги заслуговують керівники успішних господарств краю, якими по праву пишається Кубань:

 • А. М. Гарбуз — керівник АТ «Племзавод «Перемога» Брюховецького району ;
 • А. В. Стаценко — керівник СВК «Колгосп «Батьківщина» Novokubanskogo району ;
 • А. С. Мельник, Герой Соціалістичної Праці, — керівник ЗАТ ім. Ілліча Ленінградського району ;
 • А. Т. Кузовлєв, Герой Соціалістичної Праці, — керівник ЗАТ «Племзавод «Колос» Канівського району ;
 • Н. Н. Філіппов, Герой Праці Кубані, — керівник ВАТ «Племзавод їм. Чапаєва» Дінського району .

Розвиток фермерства — важлива складова формування багатоукладної економіки в аграрному секторі краю; на частку фермерських господарств припадає 12% сільгоспугідь Кубані.

^ «Головна »

Позаду ← «Споживчий ринок &raquo

Короткий опис статті: робота сільське господарство Ділова Кубань — бізнес-довідник Краснодарського краю. Путівник по Кубані. Курорти. сільське господарство, агропромисловий комплекс, переробка, аграрій, зерно, кубань, краснодарський край, кавказ

Джерело: Сільське господарство. Ділова Кубань бізнес-портал Краснодарського краю

Також ви можете прочитати