Що таке господарство країни Гіпермаркет знань

20.10.2015

Матеріал з Гіпермаркет знань

IV Частина

Господарство Росії

§ 45. Що таке господарство країни?

Господарство країни — це сукупність природних і створених руками людини багатств, які використовуються людьми для забезпечення життя та поліпшення умов її існування.

Рівень розвитку господарства будь-якої країни можна визначати за допомогою різних показників. Один з головних — валовий внутрішній продукт (ВВП) 1 .

СРСР у 70-80-ті рр. за обсягом ВВП займав 2-е місце після США. Нині сумарний ВВП в Росії в 40 з гаком разів менше, ніж у США. Зараз, за розміром ВВП Росія займає 10-е місце в світі. Однак, якщо розраховувати величину ВВП на душу населення, Росія замикає шостий десяток країн світу, виробляючи на кожного жителя більше 8000 дол. ВВП. Наш ВВП не тільки в кілька разів нижче, ніж у розвинених країнах (Японія — 27 тис. США — 36 тис.), але нижче, ніж у багатьох розвинених країнах (Коста-Ріка, Чилі, Мексика, Малайзія та ін).

Інший найважливіший показник рівня розвитку господарства — продуктивність праці 2 .

У Росії на кожного працюючого вона становить менше 1000 дол. рік. У розвинених країнах вона в десятки разів вище (у Швейцарії — 70 000 дол. в Японії — 54 000, в США — 51 000 дол.)

чи Можна повернути Росії статус великої держави? Для цього необхідні високі темпи розвитку господарства. Протягом 90-х роках XX століття вони були негативними. Зараз темпи зростання становлять близько 7% на рік.

1 Валовий внутрішній продукт — сумарна вартість товарів і послуг, вироблених на території даної країни.

2 Продуктивність праці — показник эффективвости праці. Вимірюється кількістю часу затраченого на виробництво одиниці продукції.

Наведіть приклади видів діяльності, які можуть здійснювати підприємства.

Це високий показник. Головна задача — підтримувати його протягом тривалого часу. При зниженні до 3% через 10′-15 років нас випередять Іспанія і Туреччина. При зростанні 2% Росія стане аутсайдером світової економіки.

Пристрій господарства країни можна розглядати з різних позицій. Би знаєте, що основа будь-якого живого організму — клітка. Так само і в господарстві є первинна основа, з якої будується все інше. Ця основа — підприємство.

Підприємство — самостійна одиниця господарства, що виконує різні види економічної діяльності. Підприємства в залежності від роду їх занять можуть бути різними; заводи, фабрики, магазини, перукарні, фірми і т. п.

У Росії налічується близько 3 млн підприємств. Підприємства, що виробляють подібну продукцію чи надають однакові послуги, об’єднують у галузі господарства. Великі галузі — промисловість, сільське господарство, транспорт та ін (рис. 72) складають галузеву структуру господарства. Галузева структура господарства — це склад, співвідношення і зв’язки між галузями господарства. У свою чергу, кожна з великих галузей поділяється на більш дрібні. Наприклад, до складу промисловості входять машинобудування, хімічна промисловість, електроенергетика та ін

Галузева структура господарства країн постійно змінюється, так як на різних історичних етапах роль окремих галузей господарства — неоднакова. Так, всю соціально — економічну історію людства можна поділити на три етапи. нНа доіндустріальному (аграрному) етапі провідна роль належала сільському господарству. В індустріальну епоху домінувала промисловість. Зараз розвинені країни світу вступили у постиидустриальный (інформаційний) етап, на якому провідна роль належить галузям, що виробляють різноманітні послуги.

У відповідності з історією виникнення різних видів господарської діяльності та їх особливості в господарстві виділяються 3 сектори. I сектор об’єднує галузі, діяльність яких пов’язана з експлуатацією природи: видобуток корисних копалин, сільське і лісове господарство, рибальство.

II сектор складають галузі, що переробляють сировину, одержуване з I сектора (металургія, хімічна, легка промисловість та ін).

III сектор — сфера послуг: транспорт, зв’язок, наука, освіта і ін

Крім того, всі галузі господарства можна поєднувати між собою в залежності від головній ролі (функції), яку вони виконують у господарстві. На цій основі в господарстві виділяють міжгалузеві комплекси (рис. 73). Всі міжгалузеві комплекси утворюють функціональну структуру господарства.

Запитання і завдання

1. Якими найважливішими показниками оцінюється рівень розвитку господарства?

2. Що таке галузева структура господарства?

3. Перерахуйте міжгалузеві комплекси господарства.

4. На які сектори підрозділяється господарство, який їх склад?

Географія Росії. Природа. Населення. Господарство. 8 кл. учеб. для 8 кл. общеобразоват. установ / В. П. Дронов, І. в. Барінова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанідзе ; під ред. В. П. Дронова. — 10-е вид. стереотип. — М. Дрохва, 2009. — 271 с. іл. карт.

Короткий опис статті: господарство росії Гіпермаркет Знань — перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Географія, 8 клас, Що таке господарство країни, підприємства, продуктивність праці, клітка

Джерело: Що таке господарство країни — Гіпермаркет знань

Також ви можете прочитати