Ответы@Mail.Ru: що таке аграрно-індустріальна країна

13.04.2017

що таке аграрно-індустріальна країна

Барсик Знавець (426), закритий 5 років тому

Helga Вищий розум (631943) 5 років тому

Країни мають різні за площею території, різну кількість населення, багаті чи бідні. Природні ресурси, є багатонаціональними чи однонаціональними, різняться за показниками галузевої структури зайнятості чи структурою виробничої і невиробничої сфер. Отже, виникає необхідність типології країн, тобто визначення окремих типів країн шляхом порівняння якісних і кількісних показників їх господарства.

Типологія країн залежить від того, які ознаки покладені в основу визначення. Найчастіше критеріями служать рівень розвитку і особливості структури господарства. Загальновизнаними для визначення рівня економічного розвитку країни є валовий національний продукт (ВНП) або валовий внутрішній продукт (ВВП).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — вартість всіх товарів і послуг, вироблених у господарстві країни (регіону) за певний період. Він може бути розрахований на підставі:

1. витрат, що складають вартість всіх придбаних у країні товарів і послуг;

2. прибутків від усіх видів діяльності;

3. доданої вартості в процесі виробництва в усіх галузях господарства.

Валовий національний продукт (ВНП) — валовий внутрішній продукт плюс різні прибутки, отримані національними виробниками і окремими громадянами з-за кордону. Показник ВНП дає краще уявлення про добробут країни, а ВВП краще відображає стан структурних характеристик її господарства

Додана вартість — приріст вартості товару, що виник у процесі його виробництва і реалізації; різниця між чистим виторгом підприємства і витратами на матеріали, енергію і зовнішні послуги

Структуру господарства країни визначають за галузевою структурою зайнятості, або за галузевою структурою ВВП. Користуючись таким порівняно простим методом, виділяють аграрно-індустріальні (чи індустріально-аграрні). індустріальні і постіндустріальні країни.

В аграрній країні провідною галуззю є сільське господарство. У ньому зайнято більшість населення, і воно дає найбільший національний доход. У такій країні переважає сільське населення, промисловість і невиробнича сфера відіграють другорядну роль і не визначають спеціалізації у міжнародному поділі праці. індустріальній країні основою економіки є потужна обробна або гірничодобувна промисловість, яка не тільки забезпечує потреби країни, і є також основою її експортної спеціалізації. В такій країні багато промислових міст, індустріальні ландшафти визначають вигляд багатьох територій. Разом з тим, в індустріальних країнах розвинуте інтенсивне сільське господарство і досить активно діють обслуговуючі ланки сервісу.

Інші відповіді

Короткий опис статті: аграрне господарство Користувач Барсик задав питання в категорії Інше про містах і країнах і отримав на нього 3 відповіді

Джерело: Ответы@Mail.Ru: що таке аграрно-індустріальна країна

Також ви можете прочитати