Характеристика господарства

18.10.2015

Характеристика господарства

Загальна характеристика господарства. Федеративна Республіка Німеччини — високорозвинена індустріальна держава. За рівнем промислового виробництва вона різко поступається США, але нарівні з Японією стоїть попереду інших капіталістичних країн, випускаючи більше продукції, ніж Франція та Італія разом узяті. Промисловість — основа економічної могутності ФРН. Вирішальну роль у ній відіграють найбільші монополії. Після війни в результаті високих темпів розвитку промисловості ФРН скоро зайняла дуже важливі позиції у світовому капіталістичному господарстві. Цьому сприяли багато причини. Монополії, зберігши величезні капітали, нажиті під час війни, знову пустили їх в оборот. Вони отримали також великі позики від монополій США. Капіталісти вигідно використали післявоєнну безробіття і праця переселених німців. Після війни з’явився великий попит на різноманітну продукцію всередині країни: капіталістам вимагалося обладнання, сировину, паливо, населенню — споживчі товари, випуск яких під час війни був вкрай обмеженим. З середини 50-х років зростання промисловості стимулювався посиленням мілітаризації країни після її вступу в НАТО.

Монополії ФРН отримують більшу вигоду з капіталістичної інтеграції, наприклад з участі в «Спільному ринку». Вони широко використовують досягнення НТР, тому в структу-р е промисловості ФРН все більше виділяються новітні галузі. Значний резерв дешевої робочої сили становлять від двох до трьох мільйонів робітників, які приїжджають в основному із капіталістичних країн Європи. Разом з тим ряд факторів, благоприятствовавших швидкому розвитку її економіки, з часом зійшов на немає. Деякі галузі промисловості (особливо кам’яновугільна) відчувають кризу, інші (чорна металургія і текстильна) — застій. Сільське господарство поступається промисловості за вартістю продукції більш ніж у 10 разів. Воно все більше зрощується з промисловістю, має високий рівень розвитку, однак в «Спільному ринку» відстає від деяких своїх конкурентів і терпить збитки. ФРН поступається лише США за оборотом зовнішньої торгівлі і запасами золота.

Найважливіший зрушення в розміщенні господарства ФРН після війни полягає в тому, що у всіх землях на перше місце вийшла промисловість, тоді як до війни в північних і південних землях першість була за сільським господарством.

Короткий опис статті: господарство німеччини

Джерело: Характеристика господарства — ФРН — Каталог статей — Економічна географія

Також ви можете прочитати