21.1. Житлово-комунальне господарство-найважливіша галузь життєзабезпечення

21.09.2015

людину :: vuzlib.su

ТЕКСТИ КНИГ НАЛЕЖАТЬ ЇХ АВТОРАМ ТА РОЗМІЩЕНІ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

21.1. Житлово-комунальне господарство – найважливіша галузь життєзабезпечення людини

21.1. Житлово-комунальне господарство – найважливіша галузь життєзабезпечення людини

У сучасному урбанізованому суспільстві однією з найважливіших галузей діяльності людини є житлово-комунальне господарство (ЖКГ). Місто стало основним місцем проживання людей. В Росії в містах і селищах міського типу проживає 73% населення країни. Людина в сучасному місті має бути забезпечений житлом, водою, каналізацією, теплом, міським транспортом і т. д.

Сучасне виробництво також неможливе без забезпечення його послугами ЖКГ, підприємства якого не лише створюють умови життя працівнику і доставляють її до місця праці, але і постачають промисловим і будівельним підприємствам воду, газ, тепло, електроенергію, беручи участь тим самим у процесі виробництва.

не Можна уявити функціонування міста, нормальну життєдіяльність населення без міського благоустрою (доріг, освітлення, озеленення, очищення території та вивезення сміття). Отже, послуги ЖКГ — важливий фактор розвитку матеріального виробництва і відтворення робочої сили.

Будучи важливою частиною народного господарства країни, ця галузь вимагає виділення на своє утримання і розвиток значного обсягу фінансових ресурсів. Галузь має двосторонні відносини з бюджетом, які складалися на користь галузі. Вона отримує коштів з бюджету більше, ніж вносить до нього.

Як галузь ЖКГ включає ряд підгалузей:

• житлове господарство;

• водопровідно-каналізаційне господарство;

• паливно-енергетичне господарство;

• міський пасажирський транспорт;

• готелі;

• благоустрій населених місць.

Джерелами фінансування витрат на утримання і розвиток ЖКГ є:

• бюджетні кошти;

• кошти, отримані житлово-комунальними підприємствами за реалізацію своїх послуг і продукції юридичним та фізичним особам;

• кошти підприємств на утримання належних їм житлово-комунальних об’єктів.

До 1991 р. у відомчому підпорядкуванні знаходилося приблизно 60% житлової площі, понад 30% протяжності газових мереж і близько 30% потужностей водопровідно-каналізаційних підприємств. Частка коштів підприємств у фінансуванні житлового господарства становила понад 75%, комунального господарства — близько 25%. У зв’язку з переходом на ринкові відносини підприємства з-за відсутності у них необхідних фінансових ресурсів стали відмовлятися від своїх житлово-комунальних об’єктів і передавати їх у підпорядкування місцевим органам влади, тобто на бюджетне фінансування.

До проведення реформи ЖКГ найбільша частина фінансових ресурсів, необхідних для утримання та розвитку цієї галузі, надходила з бюджету.

У консолідованому бюджеті Росії витрати на ЖКГ становлять приблизно 14% загальних витрат. При цьому асигнування на ЖКГ майже повністю виділяються з територіальних бюджетів. Із загальної суми коштів, що спрямовуються на фінансування ЖКГ, 35% припадає на регіональні бюджети і 65% — на місцеві бюджети.

У зв’язку з тим, що майже всі бюджетні видатки на ЖКГ фінансуються з територіальних бюджетів, частка цих витрат у загальному обсязі видатків територіальних бюджетів досить висока — 26%, у тому числі в регіональних бюджетах — 22%, до місцевих — 29%.

Роль бюджетних коштів у фінансуванні окремих підгалузей ЖКГ неоднакова. Повністю за рахунок бюджетних асигнувань фінансуються дорожнє господарство, озеленення, освітлення та прибирання територій населених місць. Водопровідно-каналізаційне господарство отримує лише кошти бюджету на капітальні вкладення. Міський пасажирський транспорт, житлове господарство і теплоенергетика для опалення житлових будинків вимагають виділення бюджетних дотацій.

Аналіз діяльності підприємств ЖКГ показує, що у зв’язку з дією ряду факторів (підвищення вартості сировини, палива, матеріалів, основних засобів, заробітної плати та ін) собівартість їхніх послуг постійно зростала. Темпи зростання їх витрат випереджали темпи зростання продуктивності праці. При стабільності тарифів це призвело до зниження рентабельності, збитковості і дотацій з бюджету.

Послуги ЖКГ є одним з елементів життєвих засобів для населення. Якщо підвищити тарифи на ці послуги, то зростуть витрати споживачів цих послуг, тобто населення. Це збільшення має відшкодовуватися за рахунок підвищення заробітної плати, або за рахунок асигнувань з централізованого фонду фінансових ресурсів — бюджету у вигляді дотацій підприємствам та організаціям, що надають послуги населенню, або населенню. У практиці застосовуються всі способи.

Виділення дотацій ЖКГ слід розглядати як один із способів відшкодування підприємствам їх витрат живої і уречевленої праці, а працівникам — витрат на відтворення робочої сили. Разом з тим слід визнати, що дотаційність виробництва і реалізації ряду видів продукції, товарів і послуг негативно відбивається на розвитку комерційного розрахунку, не сприяє посиленню інтенсивних методів господарювання, підвищенню зацікавленості в більш економному використанні матеріальних і фінансових ресурсів.

В умовах ринкових відносин проблема дотацій стає ще більш актуальною.

Головним завданням в економіці ЖКГ є поліпшення економічної роботи в цій галузі з метою підвищення ефективності використання коштів, що виділяються на її розвиток і утримання, а також зниження темпів зростання експлуатаційних витрат. Найважливішим напрямком пошуку шляхів більш ефективного використання витрат на житлово-комунальне господарство і зниження темпів зростання витрат є концентрація підприємств цієї галузі у віданні місцевих органів влади. Це в свою чергу дозволить ширше вести роботи по спеціалізації підприємств і інтенсифікації виробництва, зниження собівартості надаваних ними послуг.

Реальними діями в цьому напрямі стане проведена в нашій країні реформа в ЖКГ, яка передбачає реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів на утримання житлово-комунальних підприємств:

1) перехід до самофінансування підприємств ЖБК шляхом припинення бюджетних асигнувань на надання їм дотацій, а також перехресного субсидування споживачів;

2) збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня, визначеного в основному в результаті конкурсного відбору організацій, що надають ці послуги.

Короткий опис статті: галузь господарства

Джерело: 21.1. Житлово-комунальне господарство – найважливіша галузь життєзабезпечення
людину :: vuzlib.su

Також ви можете прочитати