Зразок документа. Угода про створення селянського (фермерського

03.10.2015

Угоду про створення селянського (фермерського) господарства

2.1. Глава селянського (фермерського) господарства:

— організовує діяльність селянського (фермерського) господарства;

— без довіреності діє від імені селянського (фермерського) господарства, в тому числі представляє його інтереси і робить угоди;

— видає довіреності;

— здійснює прийом на роботу в селянське (фермерське) господарство працівників та їх звільнення;

— організовує ведення обліку і звітності селянського (фермерського) господарства;

— здійснює всі інші, що не суперечать законодавству, повноваження в інтересах селянського (фермерського) господарства.

2.2. У разі неможливості виконання головою фермерського господарства своїх обов’язків більше ніж шість місяців або його смерті або добровільної відмови голови фермерського господарства від своїх повноважень члени фермерського господарства, визнають за взаємною згодою головою фермерського господарства іншого члена фермерського господарства.

2.3. У разі зміни голови фермерського господарства відповідні зміни вносяться в цю Угоду в установленому законом порядку.

2.4. Зміна голови фермерського господарства не тягне за собою припинення його членства у фермерському господарстві.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

3.1. Члени селянського (фермерського) господарства встановлюють за взаємною згодою внутрішній розпорядок селянського (фермерського) господарства, права і обов’язки з урахуванням кваліфікації та господарської необхідності, а також відповідальність за невиконання встановлених обов’язків.

3.2. Права членів селянського (фермерського) господарства:

3.2.1. Кожен член фермерського господарства має право на частину доходів, отриманих від діяльності фермерського господарства, в грошовій і (або) натуральній формі, плодів, продукції (особистий дохід кожного члена фермерського господарства) за підсумками господарської діяльності селянського (фермерського) господарства за рік, з урахуванням реального внеску кожного члена селянського (фермерського) господарства в результат господарської діяльності селянського (фермерського) господарства за рік. Розмір і форма виплати кожному члену фермерського господарства особистого доходу визначається відповідним локальним нормативним актом.

3.3. Обов’язки членів селянського (фермерського) господарства:

1. _________________________________________________;

2. _________________________________________________;

3. _________________________________________________.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА,

ПОРЯДОК ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЦИМ МАЙНОМ

4.1. До складу майна селянського (фермерського) господарства можуть входити земельну ділянку, насадження, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші споруди, продуктивна і робоча худоба, птиця, сільськогосподарські та інші техніка і обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше необхідне для здійснення діяльності селянського (фермерського) господарства майно.

4.2. Плоди, продукція і доходи, одержані селянським (фермерським) господарством в результаті використання його майна, є спільним майном членів селянського (фермерського) господарства.

4.4. Частки членів селянського (фермерського) господарства при часткової власності на майно селянського (фермерського) господарства складають:

— _______________________________________________________;

— _______________________________________________________;

— _______________________________________________________.

При зміні складу майна у міру його формування відповідну зміну часток вноситься в даний Угоду.

4.5. Перелік об’єктів, що входять до складу майна селянського (фермерського) господарства, порядок формування майна селянського (фермерського) господарства встановлюються членами селянського (фермерського) господарства за взаємною згодою.

4.5.1. Склад майна:

— _______________________________________________________;

— _______________________________________________________;

— _______________________________________________________.

4.6. Розпорядження майном селянського (фермерського) господарства здійснюється в інтересах селянського (фермерського) господарства главою селянського (фермерського) господарства у наступному порядку_________________.

4.7. По операціях, досконалим главою селянського (фермерського) господарства в інтересах селянського (фермерського) господарства, відповідає селянське (фермерське) господарство своїм майном.

Угода, укладена головою селянського (фермерського) господарства, вважається вчиненою в інтересах селянського (фермерського) господарства, якщо не доведено, що ця угода укладена головою селянського (фермерського) господарства в його особистих інтересах.

4.8. Успадкування майна селянського (фермерського) господарства здійснюється відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації.

4.9. При виході з селянського (фермерського) господарства одного з його членів земельну ділянку і засоби виробництва селянського (фермерського) господарства поділу не підлягають.

4.10. Громадянин у разі виходу його з селянського (фермерського) господарства має право на грошову компенсацію, відповідну його частці у праві загальної власності на майно селянського (фермерського) господарства. Термін виплати грошової компенсації визначається за взаємною згодою між членами селянського (фермерського) господарства або в разі, якщо взаємна згода не досягнута, в судовому порядку і не може перевищувати одного року з моменту подання членом селянського (фермерського) господарства заяви про вихід з фермерського господарства.

4.11. Громадянин, який вийшов із селянського (фермерського) господарства, протягом двох років після виходу з нього несе субсидіарну відповідальність у межах вартості своєї частки у майні селянського (фермерського) господарства за зобов’язаннями, які виникли в результаті діяльності селянського (фермерського) господарства до моменту виходу його з селянського (фермерського) господарства.

4.12. При припинення селянського (фермерського) господарства у зв’язку з виходом з нього всіх його членів майно селянського (фермерського) господарства підлягає розподілу між членами селянського (фермерського) господарства відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ЧЛЕНИ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

ТА ПОРЯДОК ВИХОДУ З ЧЛЕНІВ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

5.1. У селянське (фермерське) господарство можуть бути прийняті нові члени.

5.2. Прийом нових членів в селянське (фермерське) господарство здійснюється за взаємною згодою членів селянського (фермерського) господарства на підставі заяви громадянина в письмовій формі.

5.3. Членство в селянському (фермерському) господарстві припиняється при виході з членів селянського (фермерського) господарства або у разі смерті члена селянського (фермерського) господарства.

5.4. Вихід члена селянського (фермерського) господарства з селянського (фермерського) господарства здійснюється за його заявою у письмовій формі.

5.5. Будь-які зміни, що стосуються членського складу господарства, повинні вноситися в даний Угоду.

Програми:

Копії документів, що підтверджують споріднення громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство .

Короткий опис статті: селянське фермерське господарство

Джерело: Зразок документа. Угода про створення селянського (фермерського) господарства

Також ви можете прочитати