Як створити фермерське господарство в Україні

17.08.2015

Як створити фермерське господарство в Україні

Створюємо фермерське господарство

Як створити фермерське господарство в Україні

Незважаючи на складну систему реєстрації фермерських господарств, в Україні їх вже працює понад 42 тисячі. І це число постійно зростає. Отже, зростає кількість тих, хто готовий подолати непростий бюрократичний шлях до фермерства. Як зареєструвати фермерське господарство, виконавши всі вимоги чинного законодавства? Хто має право на створення фермерського господарства? Як оформити землі для ведення фермерського господарства? Розповідає начальник відділу правового забезпечення Юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко.

— Хто має право створити фермерське господарство?

Таке право має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив відповідне бажання, має документи, що підтверджують його здатність займатися сільським господарством.

— Які кроки потрібно зробити, щоб зареєструвати господарство?

Перш за все потрібно пройти професійний відбір. Його здійснює професійна комісія з питань створення фермерських господарств. У неї входять представники органів державної влади, місцевого самоврядування, Асоціації фермерів та приватних землевласників і громадських організацій. Претендент фермери повинен мати досвід роботи в сільському господарстві і бізнес-план розвитку господарства.

В комісію він подає заяву наступного змісту: «Прошу дозволити проходження конкурсного відбору для створення фермерського господарства» і вказує бажані розміри, місце розташування земельної ділянки та кількість членів фермерського господарства, копії документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, наявність необхідної кваліфікації або спеціальної підготовки, обґрунтування розмірів земельної ділянки і напряму діяльності фермерського господарства, копії паспорта та документа про присвоєння ідентифікаційного номера. Члени комісії вивчають документи, спілкуються з претендентом. Вони можуть поцікавитися, ніж майбутній фермер збирається займатися на землі і як розвивати господарство.

— Комісія винесла позитивне рішення: дозволити. Що далі?

— Маючи на руках таке рішення, майбутній фермер може звернутися до органу місцевого самоврядування чи районної держадміністрації з заявою: надати йому земельну ділянку у власність або в оренду. Ці заяви розглядаються протягом місяця. І в разі позитивної відповіді надається дозвіл на підготовку проекту відведення земельної ділянки. Ці роботи виконують ліцензовані землевпорядні організації.

— Закон про фермерські господарства ставить обов’язкова умова — щоб зареєструватися фермером, потрібно мати у власності або оренді земельну ділянку. А от якщо її немає — можна сподіватися, що її нададуть?

— Дійсно, особа, яка бажає створити фермерське господарство, спочатку повинна оформити право на земельну ділянку — або на умовах власності або на умовах оренди. Саме висновок професійної комісії, про який говорилося раніше, є умовою для того, щоб потенційному фермеру або надали у власність або в оренду ділянку — із земель державної або комунальної власності.

— На скільки гектарів можна розраховувати?

— Якщо ми говоримо «на умовах власності», то це лише у розмірі земельної частки / паю по тому регіону, де особа хоче отримати ділянку. Якщо на умовах оренди — то законодавством розміри не обмежені. Головне, щоб були вільні землі.

— Уявімо, землі вистачило, дано дозвіл на підготовку проекту відведення земельної ділянки і цей документ виготовлений ліцензованою землевпорядною організацією. Що робити далі?

— Проект відведення земельної ділянки подається до ради або адміністрацію (залежно від того, в межах населеного пункту знаходиться ділянка або поза ними), яка приймає рішення про його затвердження і про передачу ділянки або у власність або в користування. Оформлюються правовстановлюючі документи, реєструються, а потім подаються для реєстрації фермерського господарства як юридичної особи.

— Куди і з якими документами звертатися з реєстрації?

— До державного реєстратора в районній адміністрації. Туди ви представити наступні документи: протокол рішення комісії, рішення засновника фермерського господарства про його освіту (оригінал або нотаріально завірену копію), два примірники статуту господарства, квитанцію про сплату реєстраційного збору та копію державного акта.

— Як довго треба чекати?

— Закон передбачає, що державна реєстрація фермерського господарства здійснюється протягом не більше 5 робочих днів. Саме в межах цього терміну органи державної реєстрації зобов’язані внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності і, головне, видати Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства. Це свідоцтво та копія документа, що підтверджує, що господарство взяли на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття банківського рахунку.

Як створити фермерське господарство в Україні

9 кроків створення фермерських господарств

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства.

Якщо особа, яка не має земельної ділянки, яка бажає створити фермерське господарство, то спочатку необхідно взяти земельну ділянку в оренду у її власника (юридичної особи, фізичної особи) або отримати із земель державної або комунальної власності, пройшовши попередньо професійний відбір на достатність досвіду і кваліфікації для ведення фермерського господарства відповідно до закону України «Про фермерське господарство».

До професійної комісії подається заява, у якому обов’язково зазначаються бажаний розмір, місцезнаходження земельної ділянки, кількість членів фермерського господарства. До заяви додаються копії документів, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, документи обґрунтовують бажані розміри земельної ділянки та напрямки діяльності майбутнього фермерського господарства. Термін розгляду фаховою комісією заяви не повинен перевищувати один місяць.

Після отримання позитивного висновку комісії наступним етапом створення фермерського господарства є отримання земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Для отримання в оренду земельної ділянки з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації і місцеві ради із заявою, яка розглядається в місячний термін. У разі задоволення заяви райдержадміністрація дає згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Вартість проекту відведення земельної ділянки відшкодовується за рахунок бюджетних коштів українським державним фондом підтримки фермерських господарств.

Після укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у виконавчому комітеті районної ради, держадміністрації за місцем проживання або за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для того, щоб зареєструвати фермерське господарство, необхідно виконати ряд послідовних кроків.

Крок перший — узгодження з реєстраційним органом найменування господарства.

Найменування повинно відображати його організаційно — правову форму і не бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора відповідної райдержадміністрації з заявою про резервування найменування юридичної особи (фермерського господарства).

Резервування найменування здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів і проводиться у двомісячний термін.

Крок другий — проведення установчих зборів фермерського господарства, на яких повинні зважитися наступні питання:

1. Збори засновників і укладення з ними установчого договору. Установчий договір необхідний лише в тому випадку, коли господарство ґрунтується більш однією особою.

2. Розробка і виготовлення Статуту господарства, його затвердження членами господарства.

3. Вибори глави господарства.

4. Призначення відповідального за державну реєстрацію господарства.

5. Визначення та затвердження юридичної адреси господарства. Фермерське господарство може бути зареєстрований за місцем проживання засновника або за місцем знаходження земельної ділянки.

Крок третій — відвідування нотаріуса для засвідчення підписів засновників на Статуті (у двох примірниках) та посвідчення примірників установчого договору.

Крок четвертий — для проведення державної реєстрації засновник або уповноважена особа повинна особисто подати державному реєстратору такі документи:

— Установчі документи у двох примірниках (Статут фермерського господарства і договір про створення фермерського господарства).

Установчі документи повинні бути надруковані, прошиті, пронумеровані та підписані головою господарства. Підпис голови та засновників на установчих документах повинен бути посвідчений нотаріусом;

— Реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну реєстрацію фермерського господарства;

— Копію документа, що засвідчує наявність у громадянина права власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

— Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (копію банківської квитанції).

Для реєстрації фермерського господарства забороняється вимагати інші документи ніж перераховані.

протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства та один примірник оригіналу Статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації господарства.

Крок п’ятий — отримавши оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства. необхідно завірити у нотаріуса 8 його копій (для статуправління, отримання дозволу на виготовлення печатки, постановки на облік в соцфонди, відкриття розрахункових рахунків та ДПІ) та посвідчити 2 копії Статуту ( необхідних для відкриття розрахункового рахунку і для постановки на облік у державній податковій інспекції).

Крок шостий — реєстрація господарства в обласному управлінні статистики, для чого необхідно мати:

 • заява встановленого зразка;
 • оригінал статуту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально завірену копію;
 • ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників;
 • квитанцію про сплату реєстраційного збору

  Для подальшої реєстрації господарства необхідно 8 копій.

  Крок сьомий — реєстрація господарства в Державній податковій інспекції і різних фондах.

  В Державну податкову інспекцію необхідно подавати такі документи:

  заява встановленого зразка -1 ОПП, в двох примірниках: оригінал статуту та нотаріально завірена копія); свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія; копія статистичної довідки, засвідченої нотаріально або органом, який її видав; протокол установчих зборів, де вказані прізвище ім’я по батькові голови господарства. Якщо призначений бухгалтер — копія наказу про його призначення; ксерокопії паспортів засновників і їх ідентифікаційних номерів.

  В Пенсійний фонд подаються заява встановленого зразка, нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики;

  В центр зайнятості подається заява встановленого зразка, нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики;

  В фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності необхідно подати заяву встановленого зразка, нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки органу держстатистики;

  В фонд страхування від нещасних випадків подаються: заява встановленого зразка, нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки органу держстатистики.

  Крок восьмий — отримання дозволу на виготовлення печатки, у зв’язку з чим в органи дозвільної системи необхідно представити:

 • заява встановленого зразка;
 • ескіз печатки;
 • оригінал свідоцтва про реєстрацію та його нотаріально завірену копію;
 • копію довідки органів статистики;
 • квитанцію про оплату послуг.

  Оформлений дозвіл видається протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після отримання зазначеного дозволу для виготовлення печатки та штампу фермерське господарство має укласти договір з суб’єктом, що має відповідний дозвіл (ліцензію) на їх виготовлення. Як правило, виготовлення печатки можна замовити безпосередньо в дозвільній системі.

  Крок дев’ятий — відкриття банківського рахунку, для чого необхідно підготувати і подати в установу банку:

  Заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка; Картку із зразками підписів голови господарства і головного бухгалтера (якщо він є), засвідчені нотаріально з зразком печатки господарства; Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки органу держстатистики, завірену нотаріально або органом який його видав; копію Статуту (нотаріально завірену); Завірену податковим органом копію довідки (форма 4 ОПП) про взяття на облік; довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді; Ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера засновників; копію протоколів установчих зборів.

  ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ:

  Як створити фермерське господарство в Україні
  Ідеї домашнього бізнесу || Як створити фермерське господарство в Україні
  Домашній бізнес || Як створити фермерське господарство в Україні
  Заробіток в Мережі || Як створити фермерське господарство в Україні
  Жінка і кар’єра || Як створити фермерське господарство в Україні
  Любов на роботі || Як створити фермерське господарство в Україні
  Робота на дому || Як створити фермерське господарство в Україні
  Професії || Як створити фермерське господарство в Україні
  Розділ для пенсіонерів

  Короткий опис статті: бізнес-план фермерського господарства Як зареєструвати фермерське господарство, виконавши всі вимоги чинного законодавства? Хто має право на створення господарства, фермерського, ділянки, господарство, земельного, ділянка, фермерське, комісії, право, документи, реєстрації, державної, створення, ведення, роботи, власності, умовах, створити, рішення, оренду

  Джерело: Як створити фермерське господарство в Україні

 • Також ви можете прочитати