Реферування статті англійською: переказ, аналіз

13.04.2017

Реферування статті англійською

Вміти аналізувати англійський текст — це вже величезний прорив у вивченні мови. І неважливо, лінгвіст ви або звичайний студент. Якщо ви бачите головну ідею, особливі «прикмети» розповіді або статті, значить, ви зможете краще зрозуміти та осмислити. А це важливо не тільки в плані мовних знань, але і в плані загального розвитку. Отже, уявімо, що вам потрібно зробити переказ тексту англійською. Які загальні фрази і структури для цього використовувати?

Кажучи науковою мовою, реферування статті англійською досить складна справа з першого погляду. Але насправді це не так. Якщо ви дочитаєте до кінця, то це заняття здасться дрібницею, а може навіть дуже захоплюючим заняттям. Адже будь-який автор пише не просто так, а з якимось сенсом, проводить якусь думку і ідею. Побачити це вас ніхто не навчить. Все залежить від вашого особистого вміння. А от грамотно піднести всю структуру — це, будь ласка.

Як складати аналіз тексту на англійській мові?

Для початку давайте розберемося, у чому суть реферування статті англійською. Це не просто короткий зміст, переказ, а аналіз. Вам необхідно виділити головну ідею, описати головних героїв чи події, факти. Для всього цього є ввідні структури, які необхідно знати. Отже, з чого почати і чим закінчити? Ми наведемо вам в приклад кілька фраз. А ви вибирайте найбільш сподобалися.

1. Назва статті, автор, стиль.

The article i’m going to give a review of is taken from… — Стаття, яку я зараз хочу проаналізувати з…

The author of the article is… — Автор статті…

It is written by — Вона написана …

The article under discussion is … — Стаття, яку мені зараз хочеться обговорити, ….

The headline foreshadows… — Заголовок відкриває

2. Тема. Логічні частини.

The topic of the article is… — Тема статті

The key issue of the article is… — Ключовим питанням у статті є

The article under discussion is devoted to the problem… — Статтю, яку ми обговорюємо, присвячена проблемі…

The author in the article touches upon the problem of… — У статті автор зачіпає проблему….

i’d like to make some remarks concerning … — Я б хотів зробити кілька зауважень з приводу…

i’d like to mention briefly that… — Хотілося б коротко відзначити…

i’d like to comment on the problem of… — Я б хотів прокоментувати проблему…

The article under discussion may be divided into several logically connected parts which are … — Стаття може бути розділена на кілька логічно взаємопов’язаних частин, таких як…

The author starts by telling the reader that — Автор починає, розповідаючи читачеві, що

At the beginning of the story the author — На початку історії автор

describes — описує

depicts — зображує

touches upon — зачіпає

explains — пояснює

introduces — знайомить

mentions — згадує

recalls -згадує

makes a few critical remarks on — робить кілька критичних зауважень про

The story begins (opens) with a (the)

description of — описом

statement — заявою

introduction of — поданням

the mention of — згадкою

the analysis of a summary of — коротким аналізом

the characterization of — характеристикою

(author’s) opinion of — думкою автора

author’s recollections of — спогадом автора

the enumeration of — переліком

The scene is laid in … — Дія відбувається в …

The opening scene shows (reveals) … — Перша сцена показує (розкриває) …

first We see (meet) … (the name of a character) as … — Вперше ми зустрічаємося з (ім’я головного героя або героїв)

In conclusion the author

dwells on — зупиняється на

points out — вказує на те

generalizes — узагальнює

reveals — показує

exposes — показує

accuses/blames -звинувачує

mocks at — знущається над

gives a summary of -дає огляд

4. Ставлення автора до окремих моментів.

The author gives full coverage to… — Автор дає повністю охоплює…

The author outlines… — Автор описує

The article contains the following facts…./ describes in details… — Стаття містить наступні факти …. / детально описує

The author starts with the statement of the problem and then logically passes over to its possible solutions. — Автор починає з постановки завдання, а потім логічно переходить до її можливих рішень.

The author asserts that… — Автор стверджує, що …

The author resorts to … to underline… — Автор вдається до …, щоб підкреслити …

Let me give an example… — Дозвольте мені навести приклад …

In conclusion the author says / makes it clear that…/ gives a warning that… — На закінчення автор говорить / прояснює, що … / дає попередження, що …

At the end of the story the author sums it all up by saying … — В кінці розповіді автор підводить підсумок всього цього, кажучи …

The author concludes by saying that../ draws a conclusion that / comes to the conclusion that — На закінчення автор каже, що. / робить висновок, що приходить до висновку, що

6. Виразні засоби, використовувані в статті.

To emphasize … uses the author… — Щоб акцентувати увагу … автор використовує

To underline … uses the author… Щоб підкреслити … автор використовує

To stress… — Посилюючи

Balancing… — Балансуючи

Taking into consideration the fact that — Беручи до уваги той факт, що

The message of the article is that /The main idea of the article is — Основна ідея статті (послання автора)

In addition… / Furthermore… — Крім того

On the one hand…, but on the other hand … — З одного боку …, але з іншого боку …

Back to our main topic… — Повернемося до нашої основної теми

To come back to what I was saying… —, Щоб повернутися до того, що я говорив

In conclusion i’d like to … — На закінчення я хотів би …

From my point of view … — З моєї точки зору …

As far as I am able to judge… — Наскільки я можу судити .

My own attitude to this article is … — Моє особисте ставлення до

I agree with fully / I don’t agree with — Я повністю згоден з/ Я не згоден з

It is hard to predict the course of events in future, but there is some evidence of the improvement of this situation. — Важко передбачити хід подій у майбутньому, але є деякі свідоцтва поліпшення.

I have found the article dull / important / interesting /of great value — Я знаходжу статтю нудною / важливою/ цікавою/ має велике значення (цінність)

Таким чином, щоб добре проаналізувати статтю, необхідно її кілька разів прочитати. Перший — ознайомлювальний, визначаєте стиль, тему. Другий — звертаєте увагу на деталі, на поведінку героїв, намагаєтеся коротко передати основний зміст. Потім знову переглядаєте і шукайте те, що ж автор хотів донести до читача, що він для цього використовував. Ну а потім, продумуєте своє ставлення до прочитаного.

Короткий опис статті: стаття Вміти аналізувати англійський текст — це вже величезний прорив у вивченні мови. І неважливо, лінгвіст ви або звичайний студент. Якщо ви бачите головну ідею, особливі

Джерело: Реферування статті англійською: переказ, аналіз

Також ви можете прочитати