Canada.ru

30.10.2015

Canada.ru
Провідні галузі промисловості

Канада має високорозвиненою обробною промисловістю, займаючи одночасно провідні позиції у світі по видобутку і виробництву багатьох видів сировинних матеріалів, — нікелю, урану, азбесту, алюмінію. Традиційно лідерами за темпами зростання виробництва та інвестицій виступали корпорації ресурсних» галузей — нафтової і газової промисловості, промислового комплексу, кольорової та чорної металургії.

Темпи зростання промислового виробництва становлять у середньому 5-6% в рік. Найбільш швидко розвиваються галузі «нової економіки» — виробництво комп’ютерів і офісного обладнання, засобів зв’язку, літаків і комплектуючих, лікарських препаратів. Інфляція знаходиться в останній час на традиційно низькому для Канади рівні.

Баланс зовнішньоторговельних операцій незмінно зводиться з активним сальдо. У рейтингу міжнародної конкурентоспроможності країн, який щорічно публікується Міжнародним інститутом розвитку менеджменту, Канада на дев’ятому місці після США, Сінгапуру, Фінляндії, Люксембургу, Нідерландів, Гонконгу, Ірландії та Швеції (для довідки: Росія — на 45 із 49 місць). У 2000 р. Канада була на восьмому, в 1999 р. — на десятому, у 1998 р. — на восьмому і в 1997 р. — на шостому місці.

Ці дані говорять про цілком благополучному стані економіки Канади на сьогоднішній день. Не випадково сім років поспіль експерти ООН привласнювали Канаді перше місце за показником агрегированному — «індексом людського розвитку» і тільки в 2001 р. знизили рейтинг до третьої позиції.

Одним з поштовхів до досягнення сьогоднішнього стану стали реформи середини 1980-х рр. Підсумком реформ в канадській економіці стало її загальне оздоровлення і значне поліпшення у сфері державних фінансів. Основні досягнення неоконсервативных і ліберальних реформаторів наступні:

роздержавлення економіки, широкомасштабна приватизація і лібералізація найважливіших галузей добувної промисловості та інфраструктури (роль держави в канадській економіці до цього була велика, під контролем держави перебували практично всі ключові галузі (добувна промисловість, інфраструктура;

дерегулювання, ліквідація прямих субсидій у сільському господарстві та на транспорті;

збалансований федеральний бюджет і ліквідація бюджетного дефіциту в більшості провінцій;

скорочення державного апарату: чисельність державних службовців зменшилася на 40 тисяч осіб;

створення нових прогресивних секторів економіки і розширення числа зайнятих у приватному бізнесі.

В 90-ті рр. уряд Канади спрямовує зусилля на будівництво «економіки відкритого типу», розширення участі країни у процесах глобалізації Світового господарства, підтримання економічної незалежності та рівноправності з могутнім сусідом.

Галузева структура

Структура канадської економіки наступна:

 • частка сільського господарства у ВВП — 3,1%,
 • промисловості — 30,7% (у тому числі обробної промисловості — 22,1%)
 • сфери нематеріального виробництва — 66,2% ВВП.

Якщо судити по зайнятості, то можна сказати наступне:

 • у сфері послуг зайнято 75% працездатного населення Канади
 • у виробництві близько 14%
 • в сільському господарстві — 4%
 • у будівництві — 3%

Регіональна структура

Розвиток продуктивних сил в Канаді носила вогнищевий характер. Сьогодні виділяють 3 головні району:

Високорозвинений «район старого освоєння», розташований на півдні країни від Атлантичного до Тихого океану (степові райони). Тут індустріальним ядром служать провінції Онтаріо і Квебек, де виділяють 2 найбільших промислових міста — торонто і Монреаль. Тут же проходить пшеничний пояс Канади.

Північ і Далекий Захід (Тихоокеанське узбережжя) — «район нового освоєння», що спеціалізується на гірничодобувної та лісової промисловості.

Канадський Північ — малоосвоєних території з суворим кліматом і окремими осередками гірничо-видобувної промисловості.

Сільське господарство

Переважає в континентальній частині країни, в провінціях Саскачеван, Манітоба й Онтаріо. Основу складають зернові культури — пшениця, кукурудза, картопля. У провінціях Британська Колумбія, Нова Шотландія, Ньюфаунленд велике народногосподарське значення має рибальство та добування морепродуктів.

Канада посідає п’яте місце у світі по збору зернових, входить у групу найбільших виробників пшениці (за її експорту — 3 місце в світі).

Сільське господарство відрізняється високим рівнем розвитку механізації, концентрації виробництва, високої продуктивності праці. Країна повністю забезпечує свої внутрішні потреби в основних видах продовольства, а майже половину продукції с/х експортує. Канада є одним з головних світових експортерів с/г продукції.

Промисловість

У промисловості зовсім недавно пріоритет мали т. зв. «ресурсні» галузі: нафтова, газова і лісова промисловість. В даний час з-за падіння світових цін на сировинні товари і зниження попиту на них на перший план у промисловому розвитку виходять такі наукомісткі галузі:

 • виробництво електронного та електротехнічного обладнання;
 • виробництво засобів телекомунікацій;
 • фармацевтична промисловість;
 • виробництво промислового устаткування;
 • індустрія нових конструкційних матеріалів (полімери, пластмаси і синтетичні матеріали).

Зростають також обсяги виробництва автомобілів (автомобільна промисловість Канади базується на основі зарубіжних філій і дочірніх компаній американських і японських фірм), матеріалів для будівельної промисловості, набирає обертів хімічна промисловість. Провідною галуззю економіки є і транспортне машинобудування: випуск будівельних машин (екскаваторів, машин для прокладки тунелів), авіатехніки.

Бурхливе зростання переживає канадська комп’ютерна індустрія (зокрема, чимала частка відомих комп’ютерів Compaq виготовляється в Канаді), виробництво іншої офісної оргтехніки. Орієнтир у промисловій політиці Канади був узятий на працезберігаючі технології, автоматизацію робочих місць, скорочення питомих витрат на робочу силу.

Бурхливий розвиток канадської обробної промисловості стимулює зростання внутрішнього попиту, що почався з 1996 р. причиною якого було в тому числі і здешевлення кредиту. У 1997 р. було зареєстровано рекордний за попередні 14 років зростання приватних капіталовкладень (на 14%). Зростання інвестицій в машини та обладнання склав 20%. До 40% всіх інвестицій направлялося в комп’ютерну галузь. Дещо скромніше — всього близько 5% — було зростання споживчого попиту.

У видобувній промисловості Канади, як і раніше, велике значення мають нафтогазова промисловість, деревообробна та целюлозно-паперова промисловості.

Сфера послуг

Сфера послуг Канади теж переживає бурхливий ріст. Темпи зростання ВВП у сфері послуг у 1997 р. склали 3,4%. Особливо успішно розвивалися такі галузі нематеріального виробництва:

 • оптова торгівля;
 • бізнес-послуги для підприємницького сектора;
 • готельне господарство;
 • громадське харчування;
 • сфера телекомунікацій.

Пожвавлення сфери послуг пов’язується з відмовою держави від безпосередньої участі у виробництві товарів і послуг, що дало додаткові стимули розвитку приватної індустрії послуг. Обсяг послуг державних установ, зокрема, освітні й управлінські послуги, був значно зменшений. Скорочення держсектора Канади відбилося на стані ринку праці .

Після звільнення державних службовців виникли значні труднощі з їх працевлаштуванням у приватному секторі. В даний час рівень безробіття в Канаді більш ніж в два рази перевищує рівень США (для Канади цей показник становить близько 9%). Фактична ж безробіття в Канаді істотно вище.

Система телекомунікацій

Система телекомунікацій Канади дає 3,9% валового внутрішнього продукту. Найбільшої в країні корпорацією в цій області є «Бі-Сі-І», якій належать телефонні компанії «Белл Канада» і «Нозерн телеком». Канада володіє найбільш насиченою системою телекомунікацій у світі (у перерахунку на душу населення).

В масштабах країни працюють дві основні телемережі. Велика частина телекомунікаційних систем в країні контролюється Канадської комісією по радіо, телебаченню і телекомунікацій (CRTC); телефонні мережі західної Канади знаходяться у власності провінцій і контролюються призначеним керівництвом провінції радою.

Основна функція CRTC полягає в тому, щоб сприяти поширенню національної культури; вона стежить за тим, щоб у сітці мовлення телевізійних компаній відведено певну кількість часу відводилося передач відповідного змісту.

У Канаді існує три національних телевізійних мережі: державна «Канадиан бродкастінг корпорейшн» (Сі-Бі-Сі), приватна «Канадиан телевіжн» (Сі-Ті-Ві) і приватна «Глобал телевіжн». Сі-Бі-Сі має більше 30 телевізійних станцій, 30 входять в ту ж систему станцій, що знаходяться в приватному володінні, і кілька сот ретрансляційних станцій.

Сі-Ті-Ві являє собою консорціум з 16 об’єднаних телестанцій, кожна з яких є рівноправним партнером у цій телемережі. «Глобал телевіжн» — невелика, але швидко зростаюча телемережа, що належить корпорації «Кан-Вест». Приватні телемережі отримують необхідні кошти від реклами. Сі-Бі-Сі фінансується в основному за рахунок суспільних фондів, що виділяються для цієї мети парламентом. За рахунок цих фондів оплачується теле — і радіомовлення як англійською, так і французькою мовою.

Крім трансляційної мережі, в країні існує понад 1800 ліцензованих систем кабельного телебачення, кожна з яких має в своєму розпорядженні кількома (до 60) каналами. Більше трьох чвертей канадських власників телевізорів в Канаді є абонентами кабельної мережі. Сі-Бі-Сі веде також радіопередачі з 65 належать їй радіостанцій англійською і французькою мовою на середніх та ультракоротких хвилях. Всього в країні функціонує близько 500 приватних радіостанцій.

Авіаційний транспорт

Система авіаційного транспорту Канади також зазнала значних змін, особливо після того, як у 1984 почалося поступове скорочення втручання держави в економіку. У процесі гострої конкуренції різних авіакомпаній в середині 1980-х років на перше місце вийшли дві великі авіакомпанії.

Одна з них, «Пасифік вестерн ейрлайнс», у 1987 поглинула «Канадиан пасифік ейрлайнс» і змінила свою назву на «Канадиан ейрлайнс інтернешнл». Колишня державна корпорація «Ер Канада» в 1988 була приватизована.

Наука і техніка

Завдяки своїм природним ресурсам та географічному положенню Канада завжди була одним із лідерів у сфері науки та технології. За сприянням уряду та підтримці підприємців Канадські дослідники зробили величезний крок вперед в області удосконалення і розробки нових транспортних засобів, засобів зв’язку обладнання для гірничовидобувної, лісової промисловості, гідротехніки, ядерної енергетики та харчової промисловості.

Найбільші досягнення за останні сто років лежать у галузі транспортування та засобів зв’язку — від телефону до мікрохвильових систем та супутникових засобів, які передають радіо — та телепрограми. Ось вже 25 років Канада не остання країна, яка відіграє роль у космічних дослідженнях та розробці космічних технологій. У 1962 р. в Канаді відбувся запуск супутника «Алеут-1″. Тим самим Канада третьої вступила в космічну еру.

У 1972 р. канадський «Анік-1″ став першим комерційним супутником зв’язку. Канадський дистанційний маніпулятор став життєво важливою частиною американських космічних кораблів типу «Шатл». Сьогодні, беручи участь у розробці нових космічних станцій, Канада знову знаходиться на передньому краї наукових розробок в галузі космічної технології.

Канадськими досягненнями в цій сфері є газові турбіни РТ-6, літаків з коротким розгоном і системи запалювання реактивних двигунів кораблів типу «Челсі». Канадські фірми досягли успіху в розробці систем дистанційного контролю, геофізичних дослідженнях, медицині та біоінженерії. Серед найбільш відомих досягнень можна назвати відкриття у галузі лазерної хірургії, трансплантації органів, генетики тварин та рослин.

Сільськогосподарські дослідження надали Канаді можливість експортувати пшеницю, м’ясо та інші продукти на мільярди доларів щороку. Канадський досвід у таких галузях як селекція та розведення худоби, ветеринарія, агрономія та лісова промисловість визнається в усьому світі.

Двоє канадських вчених стали лауреатами Нобелівської премії. Це доктор Герхард, який отримав нагороду у 1971 році за досягнення у галузі молекулярної спектроскопії, та доктор Джон Поланьї (1986 рік) за досягнення в галузі хімічної кінетики.

Нобелівські лауреати Канади:

 • Робер Мунделль — один з творців євро, фахівець в області фінансів, лауреат Нобелівської премії
 • Дж. Полані (J. Polanyi; Торонтський університет, Канада) — лауреат Нобелівської премії з хімії 1986 р.
 • Лестер Б. Пірсоном — засновник Пасифік КОМ, колишній прем’єр-міністр Канади і лауреат Нобелівської Премії світу.
 • Кейт Мор — лауреат Нобелівської премії по медицині (ембріологія)
 • Мілтон Фрідман, Гері Бейкер, Дуглас Норт — лауреати Нобелівської премії в області економіки інститут Фрейзера (Канада) та інститут САТО (США).

Короткий опис статті: галузі господарства

Джерело: Canada.uk

Також ви можете прочитати